Programi uz proračun 2021

 • Godišnje izvješće o ostvarenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Zlatar Bistrica za 2021. godinu Word
 • Godišnje izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Zlatar Bistrica u 2021. godini Word
 • Godišnje izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu Word
 • Godišnje izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu Word
 • Godišnje izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Zlatar Bistrica za 2021. godine Word
 • Godišnje izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2021. godinu Word
 • Godišnje izvješće o ostvarivanju Programa korištenja novčanih sredstava ostvarenih temeljem izdanih Rješenja za nezakonito izgrađene zgrade u 2021.godini Word
 • Godišnje izvješće o ostvarivanja Plana upravljanja imovinom Općine Zlatar Bistrica za 2021. godinu Word
 • Godišnje izvješće o ostvarivanju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu Word

 • Program gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Zlatar Bistrica u 2021. godini Word
 • Program program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Zlatar Bistrica u 2021. godini Word
 • Program javnih potreba u kulturi 2021. godini Word
 • Program javnih potreba u sportu za 2021. Word
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Zlatar Bistrica za 2021. godinu Word
 • Program korištenja novčanih sredstava ostvarenih temeljem izdanih Rješenja za nezakonito izgrađene zgrade u 2021. godini Word
 • Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2021. godinu Word