Programi uz proračun

 • Godišnje izvješće o programima uz Proračun za 2023. godinu:
  • Program održavanja komunalne infrastrukture Pdf / word
  • Program gradnje komunalne infrastrukture Pdfword
  • Plan upravljanja imovinom pdf / word
  • Program javnih potreba u kulturi pdf / word
  • Program javnih potreba u sportu pdf / word
  • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi pdf / word
  • Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo pdf / word
  • Program korištenja novčanih sredstava ostvarenih temeljem izdanih Rješenja za nezakonito izgrađene zgrade pdf / word
  • Program utroška sredstava šumskog doprinosa pdf / word    

 • I. izmjena Odluke o izvršenju Proračuna za 2023. god. word / pdf
 • I. izmjena Plana upravljanja imovinom wordpdf
 • I. izmjena Programa šumskog doprinosa word / pdf
 • I. izmjena Programa javnih potreba u sportu za 2023. word / pdf
 • I. izmjena Programa potreba u socijalnoj skrbi Općine Zlatar Bistrica word / pdf
 • I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu wordpdf
 • I. izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2023. word / pdf
 • I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture word / pdf
 • I. izmjena Programa gradnje komunalne3 infrastrukture word /pdf 

 • Program gradnje komunalne infrastrukture u 2023. godini Word / Pdf
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini Word / Pdf
 • Program javnih potreba u kulturi u 2023. godini Word / Pdf
 • Program javnih potreba u sportu u 2023. godini Word / Pdf
 • Program financiranja javnih potreba socijalne skrbi u 2023. godini Word / Pdf
 • Program utroška sredstava od prodaje stanova u 2023. godini Word / Pdf
 • Program šumskog doprinosa u 2023. godini Word / Pdf
 • Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada u 2023. godini Word / Pdf
 • Plan upravljanja imovinom Općine Zlatar Bistrica za 2023. godinu Word / Pdf