Programi uz proračun

  • Program gradnje komunalne infrastrukture u 2023. godini Word / Pdf
  • Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini Word / Pdf
  • Program javnih potreba u kulturi u 2023. godini Word / Pdf
  • Program javnih potreba u sportu u 2023. godini Word / Pdf
  • Program financiranja javnih potreba socijalne skrbi u 2023. godini Word / Pdf
  • Program utroška sredstava od prodaje stanova u 2023. godini Word / Pdf
  • Program šumskog doprinosa u 2023. godini Word / Pdf
  • Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada u 2023. godini Word / Pdf
  • Plan upravljanja imovinom Općine Zlatar Bistrica za 2023. godinu Word / Pdf