Zbog učestalih upita mještana o prometnicama koje se protežu općinom Zlatar Bistrica ovim putem informiramo mještane da se područje Općine Zlatar Bistrica nalazi na povoljnom položaju u odnosu na prometne tokove jer se nalazi na trasi državnih cesta koje povezuju više županija.

Našom općinom prolaze dvije državne ceste i to:

  • D24 (Zlatar Bistrica – Donja Konjščina – Budinščina – Novi Marof – Varaždinske Toplice – Ludbreg (D2)) te
  • D29 (Novi Golubovec (D35) – Zlatar Bistrica – Marija Bistrica – Soblinec – čvor Popovec (D3)).

Cijelim područjem Općine Zlatar Bistrica prolazi željeznička trasa Zagreb – Varaždin.

Razvoj Općine orijentiran je na dolinu rijeke Krapine kojom prolaze i glavni prometni koridori te je 2019.godine u promet puštena dionica brze ceste Zlatar Bistrica – Andraševec (faza III i VI) u duljini od 6,5 km te je ona dio cjelokupnog projekta izgradnje brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok sa spojem na Breznički Hum (ukupne duljine cca 17 km).

Prometna infrastruktura Općine Zlatar Bistrica sastoji se od cestovne mreže i željezničke pruge. Cestovnu mrežu osim dvije državne čini, jedna županijska cesta

  • ŽC2264 (Zlatar Bistrica-Poznanovec-Bedekovčina-Zabok)

i 6 lokalnih cesta (pod upravom Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije) kojima je naša Općina povezana sa susjednim područjem:

  • L22053 (Zlatar-Lovrečan)
  • L22054 (Ervenik Zlatarski-Zlatar Bistrica, odnosno Selska ulica, Opasanjek, Ervenik)
  • L22057 (D24 – Brestovec, odnosno Donja brestovečka ulica)
  • L22064 (Lipovec – željeznička stanica Lipovec – Poljanica Bistrička)
  • L22087 (Zlatar Bistrica-Gornji Brestovec, odnosno Gornja brestovečka ulica)
  • L22097 (Opasanjek-Veleškovec)

Osim navedenih, u općini Zlatar Bistrica imamo i mrežu nerazvrstanih cesta koje su u nadležnosti Općine Zlatar Bistrica, a popis je dostupan u Bazi podataka nerazvrstanih cesta općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/17, 10/23 i 18/23 ).

Za preuzimanje Baze podataka nerazvrstanih cesta: XLSX