Raspored ukopa

Raspored sprovoda i ispraćaja na groblju u Lovrečanu u 2022. godini:

IME I PREZIME ADRESA  VRIJEME SAHRANE
TOMO BELJAK Sportski prolaz 18 21.01.2022. (petak) u 14:30 sati
DRAŽEN JUREC Gornje Brestovečka 6 20.01.2022. (četvrtak) u 15:00 sati
VLADIMIR TIKVENJAK Lovrečan 116 A 15.01.2022. (subota) u 14:00 sati