Gradnja i opremanje reciklažnog dvorišta

Opis projekta:  Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Zlatar Bistrica , prijavljen je i odobren za sufinanciranje u okviru Javnoga poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava “Građenje reciklažnih dvorišta”, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Projekt uključuje nabavu građevinskih radova, opreme i nadzora nad izvođenjem radova, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno- obrazovnih aktivnosti.

Svrha projekta je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, kao i posebnih kategorija otpada i time osiguravanje njegove odgovarajuće oporabe ili zbrinjavanja.

Ciljevi projekta: Izgrađeno i opremljeno funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja otpada, pri čemu je glavna svrha uspostave reciklažnog dvorišta povećati odvajanje i prikupljanje:

  • problematičnog otpada iz kućanstava te njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada (običnog i onog koji sadrži opasne tvari)
  • glomaznog otpada manjih dimenzija i mase (uključujući dio otpada nastalog tijekom provedbe manjih građevinskih zahvata u kućanstvima)
  • posebnih kategorija otpada kao npr. ambalaže koja sadrži ostatke opasnih tvari

Provedbom informativnih i edukativnih aktivnosti uz izgradnju reciklažnog dvorišta u sklopu projekta, očekuje se da građani neće više u istoj mjeri odlagati problematični otpad, glomazni otpad i druge korisne sastavnice komunalnog otpada u spremnike za miješani komunalni otpad niti da će isti nepropisno odbaciti u okoliš, već da će ih se potaknuti na odvajanje korisnih sastavnica komunalnog otpada u reciklažno dvorište Općine Zlatar Bistrica.

Pretpostavka je da će se boljim informiranjem stanovnika općine o mogućnostima odvojenog prikupljanja komunalnog otpada te mogućnostima predaje otpada bez naknade, podići svijest građana i njihova spremnost za sudjelovanje u odvojenom prikupljanju korisnih sastavnica komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište otpada.

Projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Zlatar Bistrica pridonosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017. – 2022. (NN 3/17) te ispunjavanju ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014- 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 2.054.508,38 kn

Europska unija financira: 1.712.168,49 kn

 

Razdoblje provedbe projekta: Provedba projekta započela je 16.01.2018. godine, potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., a završetak aktivnosti izgradnje i opremanja, kao i provedbe informativnih aktivnosti očekuje se u studenom 2018. godine.

 

Kontakt osobe za više informacija:

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica

Ivana Buzjak Osrečak, pročelnica

Broj telefona: 049/461-073

Email: zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr

Za više informacija o mogućnostima financiranja projekata putem Europskih strukturnih i investicijskih fondova RH posjetite Internet stranicu: www.strukturnifondovi.hr

 

Nadogradnju web stranice Općine Zlatar Bistrica sufinancirala je Europska unija putem Kohezijskog fonda

 

OBAVIJESTI


Poštovani mještani Općine Zlatar Bistrica,

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

u Ulici Josipa Kraša 2 u Zlatar Bistrici

započinje s radom

u srijedu 22.05.2019. godine.

RADNO VRIJEME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA:

SRIJEDOM

  • Neparni dani – prije podne od 08:00 do 13:00 sati
  • Parni dani –  poslije podne od 14:00 do 19:00 sati

Reciklažno dvorište služi isključivo za potrebe mještana općine Zlatar Bistrica koji su slobodni besplatno odložiti otpad.

Pravne osobe ne mogu odlagati otpad u reciklažno dvorište.

Način rada i postupanja, vrste i količine otpada koje se zaprimaju u reciklažnom dvorištu propisani su Pravilnikom o načinu rada reciklažnog dvorišta.

Pozivaju se svi mještani Općine da se pridržavaju radnog vremena, propisanih pravila ponašanja i postupanja s otpadom, s kojima su već ranije upoznati.

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

U svrhu promidžbe projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u općini Zlatar Bistrica čiji su radovi uspješno završili te je izvršena primopredaja građevine 09.01.2019. godine, Načelnik općine, Žarko Miholić, poduzima dodatne radnje u svrhu informiranja javnosti i naših najmlađih mještana jer usađivanje vrijednosti recikliranja i razvrstavanja otpada potrebno je naučiti od najmlađih dana.

S prvim danom početka drugog polugodišta (14.01.2019. godine) Načelnik je posjetio Osnovnu školu Zlatar Bistrica te školi uručio letke i brošure na temu recikliranja i korištenja našeg reciklažnog dvorišta, čiji je projekt sufinancirala Europska unija u iznosu do 85% prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda.

 

 

 

Dana 11.01.2019. godine Načelnik općine Zlatar Bistrica, g. Žarko Miholić u našem Dječjem vrtiću „Zlatni dani“ družio se sa najmlađim mještanima naše Općine te je podijelio 100 slikovnica na temu recikliranja koje će upotpuniti učenje o odvajanju otpada i recikliranju koje se već odavno nalazi kao redovita tema učenja od najmlađih dana.

Uz slikovnice ravnateljica Vrtića preuzela je i 200 letaka i brošura koji će biti dostupni roditeljima i posjetiteljima dječjeg vrtića.

Sav materijal, letke, brošure i slikovnice izrađeni su u sklopu provedbe projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Zlatar Bistrici, a koji je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

 

U cilju promocije projekta Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Općini Zlatar Bistrica, sufinanciranog bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda te zbog  isticanja važnosti recikliranja i pravilnog odvajanja otpada, dana 31.10.2018. godine u Osnovnoj školi Zlatar Bistrica održane su dvije informativne radionice o recikliranju za djecu, učenike osnovne škole.

Prva radionica održana je s početkom u 12:20 sati za djecu nižih razreda, a druga radionica održana je s početkom u 13:15 za djecu viših razreda.

Radionici je prisustvovao Načelnik Općine Zlatar Bistrica, g. Žarko Miholić koji je uvodnim riječima upoznao sve prisutne o projektu reciklažnog dvorišta,  ravnateljica Osnovne škole Zlatar Bistrica gđa. Jasna Kokot Pelko, svi učenici i njihovi razrednici.

Informativnu radionicu u ime Općine Zlatar Bistrica održala je tvrtka ECO CONSULTING d.o.o. kroz prezentaciju i predavanje te aktivnu interakciju s djecom.

14. listopada 2018. god. u sklopu 5. sajma 100% domaće, 100% eko, 100% etno, održane su dvije radionice na temu reciklažnog dvorišta u Zlatar Bistrici te kako pravilno odvajati otpad u kućanstvima i to s početkom u 10:00 sati i 13:00 sati.


 

LETAK – OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 

 

Letak – RECIKLAŽNO DVORIŠTE – Zlatar Bistrica

 

Letak – OSOBE SA INTELEKTUALNIM POTEŠKOĆAMA – Zlatar Bistrica

 

RD Zlatar Bistrica, Radionica – osnovna škola

 

Brošura_KORIŠTENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I RECIKLIRANJE

 

prezentacija s radionice

 

Slikovnica za djecu vrtićke dobi o recikliranju_OD SMRDLJIVKA ZEMLJU SPASI

Dana 04.06.2018. godine Načelnik općine sklopio je ugovor o izvođenju radova izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u općini Zlatar Bistrica s odabranim ponuditeljem MB TRANSGRADNJA d.o.o. iz Krapine te s nadzornim inženjerom JAM-ING d.o.o. iz Zlatara. Početak izvođenja radova i gradnja reciklažnog dvorišta napokon kreće!

Općina Zlatar Bistrica provela je postupak jednostavne nabave za uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova i opremanjem reciklažnog dvorišta.

Dana 11.05.2018. godine donesena je Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude tvrtke MB Transgradnja d.o.o. iz Krapine. Odluka o odabiru ponude objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

23.04.2018. godine u 13:00 sati održano je javno otvaranje ponuda u postupku javne nabave radova te će se pristupiti pregledu i ocjeni zaprimljenih ponuda.

27.03.2018. godine objavljen je poziv za nadmetanje u postupku javne nabave za izvođača radova u projektu izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta. Rok za dostavu ponuda je do 23.04.2018. godine do 13:00 sati kada će se održati javno otvaranje u prostorijama naručitelja.

13.03.2018. godine pristupa se postupku javne nabave radova i opreme za reciklažno dvorište te se u tu svrhu izrađuje dokumentacija o nabavi. Nacrt dokumentacije o nabavi s popratnim dokumentima nalazi se u rubrici JAVNA NABAVA te se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH objavljuje prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Dana 16.01.2018. godine Načelnik općine Žarko Miholić je s Ministarstvom zaštite okoliša i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020 čime se pristupa realizaciji projekta Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u općini Zlatar Bistrica. Vrijednost Projekta procjenjuje se na 2.054.508,38 kuna od čega Europska unija sufinancira u iznosu od 85% prihvatljivih troškova, što iznosi 1.712.168,49 kn.


Nadogradnju web stranice Općine Zlatar Bistrica sufinancirala je Europska unija putem Kohezijskog fonda

___________________________________________________________________________________

POČETAK RADA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

 

Poštovani mještani Općine Zlatar Bistrica,

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

u Ulici Josipa Kraša 2 u Zlatar Bistrici

započinje s radom

u srijedu 22.05.2019. godine.

 

RADNO VRIJEME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA:

SRIJEDOM

  • Neparni dani – prije podne od 08:00 do 13:00 sati
  • Parni dani –  poslije podne od 14:00 do 19:00 sati

Reciklažno dvorište služi isključivo za potrebe mještana općine Zlatar Bistrica koji su slobodni besplatno odložiti otpad.

Pravne osobe ne mogu odlagati otpad u reciklažno dvorište.

Način rada i postupanja, vrste i količine otpada koje se zaprimaju u reciklažnom dvorištu propisani su Pravilnikom o načinu rada reciklažnog dvorišta.

Pozivaju se svi mještani Općine da se pridržavaju radnog vremena, propisanih pravila ponašanja i postupanja s otpadom, s kojima su već ranije upoznati.