Obavještavaju se mještani centra Zlatar Bistrice, da će dana 10.01.2022. djelatnici poduzeća Komunalac Konjščina d.o.o. sakupljati borove od građana u centru Zlatar Bistrice.

Mole se građani da na navedeni dan do 06:30. sati ostave borove na vidljivom mjestu gdje inače ostavljaju kante za miješani komunalni otpad.