Općinska Načelnica općine Zlatar Bistrica, Vesna Mikulec, svojom Odlukom od 13.rujna 2022. godine, omogućila je sufinanciranje troškova prijevoza redovnih učenika srednjih škola s područja općine Zlatar Bistrica u školskoj godini 2022/2023.

Odlukom, koja se nalazi u prilogu, su utvrđeni uvjeti za ostvarivanje prava na sufinanciranje, iznos sufinanciranja sukladno zonama te način ostvarivanja prava.

ODLUKA PRIJEVOZ SREDNJOŠKOLACA – pdf