Sveti Nikola i ove godine posjetio je djecu u DV Zlatni dani. Djeca starije mješovite vrtićke skupine Malci sa svojim odgojiteljicama pripremila su kratki program s prigodnim recitacijama i pjesmama  i  u veselju s djecom ostalih skupina dočekala Sv. Nikolu. Godina dana prošla je u iščekivanju njegova dolaska tako da  je na priredbi jedno dijete na glas podijelilo svoja razmišljanja i pitalo ” “Kad bu došel Sveti Nikola “, a drugo dijete je bilo u nedoumici je li njegova brada prava ili ne. Naravno da se je Nikola pojavio i da njegova brada nije bila upitna, a radost njegova dolaska vidjela se je na nasmijanim dječjim licima.  Tu radost s djecom podijelila je načelnica Općine Vesna Mikulec. Svako dijete Sveti Nikola je darivao slatkim poklon paketom, a njihovu nabavu financirala je općina Zlatar Bistrica.