KLASA: 604-02/11-01/3

URBROJ: 2211/08-11-17

 Zlatar Bistrica, 22.09.2011. godine

 

            Na temelju članka 55. Statuta  Općine Zlatar Bistrica ( “Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, br. 17/2009)  i članka 15.Pravilnika o utvrđivanju kriterija  i postupaka za dodjelu  stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Zlatar Bistrica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, br. 10/2010.)  u postupku dodjele stipendija učenicima srednjih škola , a temeljem  utvrđene rang liste Komisije za dodjelu   učeničkih i studentskih  stipendije, Načelnik donosi

 

                                                                                       O  D  L  U  K   U

 

                                                                                                   I.

            Sukladno utvrđenoj rang listi Komisije  za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija , odobravam dodjelu stipendija slijedećim učenicima:

                                        – Ruth Josipi Kropf  iz Zlatar Bistrice, Zagorska 12

                                        – Jurici Frčko iz Zlatar Bistrice, Opasanjek 12

                                        – Magdaleni Pranješ iz Zlatar Bistrice, Veleškovec 47 /c

                                       – Nikoli Mišel Puklin  iz Zlatar Bistrice, Lovrečan 95a

                                       – Lani Paradi  iz Zlatar Bistrice, Opasanjek  1a

                                       – Kristijanu Hoić iz Zlatar Bistrice, Zagorska 25

                                       – Mateji Celenko iz  Zlatar Bistrice , Ervenik 69

                                      – Filipu Andrec iz Zlatar Bistrice, Vladimira Nazora 14

 

                                                                                                II.

            Visina  učeničke stipendije utvrđuje se u iznosu od 350,00 kuna mjesečno.

                                                                                               III.

            Prema naprijed navedenom , imenovanim učenicima  iz točke I. ove Odluke  ,Jedinstveni Upravni  odjel Općine Zlatar Bistrica izdati će Rješenje o dodjeli stipendije ,a  ostalim  sudionicima  natječaja Rješenje o neostvarivanju  prava na stipendiju.

                                                                                                                                            Načelnik:

                                                                                                                                          Žarko Miholić

 ______________________________________________________________________________________

 

OPĆINA ZLATAR BISTRICA

Komisija za dodjelu učeničkih

    i studentskih stipendija

 

KLASA: 604-02/11-01/3

Urbroj:2211/08-11-16

 

            Na temelju članka 15 Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu  stipendija učenicima i studentima s područja Općine Zlatar Bistrica( SGKZŽ br. 10/2010) , Komisija za dodjelu učeničkih  i studentskih stipendija  utvrđuje slijedeću

                                                                                 R A N G    L I S T U

1. RUTH  JOSIPA  KROPF                       Zagorska 12                          65  bodova

2. JURICA  FRČKO                                    Opasanjek  12                      60  bodova

3. MAGDALENA  PRANJEŠ                    Veleškovec  47  c                   55  bodova

4. IVONA  FRČKO                                      Opasanjek  12                      55  bodova  – članak 13.

5. NIKOLA  MIŠEL  PUKLIN                 Lovrečan  95  a                        54  boda

6.  LANA  PARADI                                    Opasanjek  1 a                       50  bodova

7. KRISTIJAN  PRANJEŠ                        Veleškovec  47 c                  45  bodova – članak 13.

8.  KRISTIJAN  HOIĆ                              Zagorska  25                          40  bodova

9.  MATEJA  CELENKO                           Ervenik  69                             40  bodova

10.  FILIP  ANDREC                                 V.Nazora  14                          35  bodova

11.  PETRA  CELENKO                            Ervenik  69                           35  bodova – članak  13.

 Napomena: člankom 13.Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu  stipendija učenicima i    studentima s područja Općine Zlatar Bistrica utvrđeno je slijedeće:

            „Ukoliko u postupku natječaja iz jednog  domaćinstva sudjeluje  dvoje ili više   učenika , pravo na stipendiju  ostvaruje samo jedan podnositelj zahtjeva  sa većim    brojem bodova“

 Slijedom navedenog utvrđuje se slijedeća                                              

                                                              R A N G  L I S T A

 

 1.  RUTH JOSIPA KROPF                   Zagorska 12                          65

2.   JURICA FRČKO                              Opasanjek 12                        60  

3.  MAGDALENA PRANJEŠ              Veleškovec 47 c                        55

4.   NIKOLA MIŠEL PUKLIN             Lovrečan 95a                             54

5.   LANA PARADI                               Opasanjek 1a                            50

6.  KRISTIJAN  HOIĆ                          Zagorska  25                            40

7.  MATEJA CELENKO                       Ervenik 69                                 40

8.  FILIP ANDREC                               V.Nazora 14                             35

 

                                                                                 Predsjednik Komisije

                                                                                      Davor Sugnetić