Udruge

 

 • Aeroklub „Bistrica“, predsjednik Matija Margetić margetic@gmail.com
 • Dobrovoljno vatrogasno društvo Zlatar Bistrica, predsjednik Dražen Mikulec 098 183 8472
 • Društvo „Naša djeca“ Zlatar Bistrica, predsjednik Mihaela Čukman 099 694 9764 mihaela.cukman@gmail.com
 • Eko udruga „Lijepa naša“, Zlatar Bistrica, dopredsjednik Davorka Pikutić 098 965 2952
 • Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Zlatar, Zlatar Bistrica, Vesna Pavleković
 • Hrvatsko planinarsko društvo „Javor“, predsjednik Damir Hanžek 095 852 1241 tree@gmail.com
 • KUEU „KAJ“ , Zlatar Bistrica, predsjednik Leonard Fulir
 • Lovačka udruga „Šljuka“ Zlatar Bistrica, predsjednik Dubravko Arih 098 747 599, arich@izvor-ka.hr
 • Nogometni klub „Ivančica“, Zlatar Bistrica, Sportski prolaz bb, predsjednik Berislav Horvatić 098 721 193
 • Udruga umirovljenika Zlatar Bistrica, V.Nazora 56,  predsjednik Marija Kunić 099 575 1846
 • Udruga umirovljenika Zlatna sredina, predsjednik Branko Bratković
 • Udruga vinogradara, vinara i podrumara Cetin, Juraj Sremec 098 467 699
 • Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zlatar Bistrica, Darko Berljak
 • Puhački orkestar Općine Zlatar Bistrica, Marijan Pikutić 098 1790 400
 • Rukometni klub Zlatar Bistrica, Janko Korpar
 • Lokalna akcijska grupa „Zeleni bregi“, predsjednik Žarko Miholić 098 251 736
 • Udruga veterana 103.br. HV, predsjednik Žarko Miholić
 • Udruga Irena, Jasenka Beblje 098 1919 732
 • Udruga vinogradara i vinara Brajda

Aktivne udruge registrirane na području Općine Zlatar Bistrica dostupne su i u Registru Republike Hrvatske na sljedećem linku: https://registri.uprava.hr/#!udruge/0gcBAAEAAQAAAAAAAAChCQEAAAABAgAAAAG0UgAAAAAAAAAA1AkBAAAEAAAAAQQAAAAAAAAAAAEBAW9p4gIA