DVD Zlatar Bistrica

O DRUŠTVU:

Dobrovoljno vatrogasno društvo Zlatar Bistrica dobrovoljna je, stručna, humanitarna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u pogledu zaštite od požara, a za obavljanje vatrogasne djelatnosti društvo ima vatrogasnu postrojbu. Društvo na dobrovoljnoj osnovi razvija i unapređuje vatrogastvo i zaštitu od požara sukladno tehničkom razvoju i dostignućima tehnologije i prakse u RH i svijetu. Aktivni je činitelj u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara, u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, kao i spašavanju ljudi i imovine prilikom prirodnih i drugih nepogoda i nezgoda.

Društvo prati, usmjerava i usklađuje rad svojih članova u ostvarivanju zadataka i poslova u oblasti zaštite od požara i drugim djelatnostima u skladu sa zakonom, propisima i statutom. Najviše tijelo upravljanja Društvom je Skupština koju čine svi temeljni i pričuvni članovi društva. Ostala tijela Društva su Upravni odbor koji se sastoji od 11 članova, Zapovjedništvo koji se sastoji od 5 članova, te Nadzorni odbor koji se sastoji od 3 člana. Društvo je udruženu u Vatrogasnu zajednicu Krapinsko zagorske županije, te preko nje u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu. Dobrovoljno vatrogasno društvo Zlatar Bistrica osnovano je 1926. godine, djeluje na podrucju opcine Zlatar Bistrica te po potrebi i na podrucju bivše opcine Zlatar Bistrica. Krajem 2008.god. društvo je brojilo 27 člana vatrogasne mladeži, 63 temeljna člana, od toga 12 vatrogasni casnika I. klase, 9 vatrogasnih docasnik I. klase, 9 vatrogasnih docasnika, 14 vatrogasaca I. klase i 19 vatrogasaca te 5 počasnih članova. Društvo ima dvije vatrogasne postrojbe sa po deset članova. Svaki član ima liječnicki pregled, te je opremljen osobnom zaštitnom opremom koju cine intervencijsko zaštitno odijelo, čizme, rukavice, opasač i kaciga, tako da može sigurno nastupiti na intervenciji. U 2009. godini društvo je u suradnji sa osnovnom školom uspjelo okupiti dvije muške i jednu žensku ekipu djece od 6-12 godina, koji su vec nastupili na regionalnom natjecanju djece i mladeži u Donjoj Batini te ostvarili zavidne rezultate, a pocetkom desetog mjeseca odlaze na županijsko natjecanje djece i mladeži. DVD Zlatar Bistrica posjeduje vatrogasni dom sa salom za sastanke, poslovnim prostorima i garažom za vatrogasna vozila. Od vatrogasne tehnike posjedujemo: novo kombi vozilo marke PEUGEOT BOXER , navalno vozilo TAM 170 T 14 zapremnine 3000 lit vode, koje je kompletno opremljeno sa svom potrebnom vatrogasnom opremom, autocisternu MERCEDES FAP 2026 sa spremnikom za vodu 8000 l i spremnikom za pjenu 800 l, te ostalu vatrogasnu opremu odredenu Pravilnikom, potrebnu za što bolje i efikasnije nastupanje na intervencijama.

OSNIVANJE DVD-a:

Neposredni povod za osnivanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zlatar Bistrica bio je požar kod Durinek Stjepana 1925.god. Tada su ugledni muži Zlatar Bistrice uvidjeli da samo organizirano mogu ući u borbu sa vatrenom stihijom. Godinu dana nakon izbijanja požara, točnije 5. kolovoza 1926. godine osnovano je Dobrovoljno vatrogasno društvo pod nazivom DVD Zlatar Bistrica-Kolodvor, a prvo vodstvo društva su cinili: Milan Weiss-predsjednik, Dragutin Čoban-dopredsjednik, Ivan Andrec-vojvoda, Janko Andrec-vježbatelj, Antun Jakušic- drugi vježbatelj, te trubaci Antun Kuštovic i Ruda Buntak. Kako je to danas, bilo je tako i pred 80 godina. Sredstvima brojnih donatora i novcanim prilozima ostalih mještana prišlo se nabavi osnovne i najpotrebnije vatrogasne opreme. Vec 1927.god. nabavljena je ručna vatrogasna šprica te 300 metara vatrogasnih cijevi. Nabavom ove osnovne opreme javio se je problem skladištenja iste, te mjesto okupljanja tadašnjeg vodstva društva od trinaest članova. Ukazala se je potreba izgradnje vatrogasnog doma. Godine 1929. prišlo se je izgradnji vatrogasnog doma, a vec 1930. godine dom je završen. Za 10. godišnjicu od osnivanja društva 1936.god., društvo narucuje od casnih sestara u Zagrebu reprezentativnu vatrogasnu zastavu u koju je utrošeno oko 40 kg svile. Zastava nosi preko dvije stotine cavlica s glavicama u koje su urezana imena i prezimena darovatelja priloga za izradu zastave. Ovaj biser vatrogasnog inventara nije se smio isticati za vrijeme minulog sistema, no naši vatrogasci su je vrlo pažljivo pohranili i sačuvali, tako da je ona ponos našeg društva.

Dužnosnici društva su:

PREDSJEDNIK: Vladimir Lugaric 098/184-6165

DOPREDSJEDNIK: Mikulec Dražen 098/183-8472

TAJNIK: Pišcak Dario 098/741-402

ZAPOVJEDNIK: Šumak Davorin 098/932-5497

DOZAPOVJEDNIK: Hoic Hajdek Damir 091/424-6966 Kontakt: Tel/fax: 049/461-232

vatrog.dom e-mail: dvd.zlatar.bistrica@kr.t-com.hr