Pozivaju se roditelji djece školskih obveznika (djeca rođena u razdoblju od 1.04.2017. do 31.03.2018.), a koja nisu uključena u redoviti vrtićki program, na upis u Program predškole.

Upisi će se provoditi u periodu od 13.09.2023. do 19.09.2023. godine  u vremenu od 8 do 14 sati, u Dječjem vrtiću ZLATNI DANI, Lovrečanska 16, Zlatar Bistrica.

 Zahtjev za upis i obrasci mogu se preuzeti u prilogu ove obavijesti ili u vrtiću.

Uz Zahtjev za upis potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 1. RODNI LIST DJETETA – preslika (bez obzira na datum izdavanja isprave)
 2. PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA
 3. POTVRDA O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU DJETETA (obrazac u prilogu)
 4. KOPIJA KNJIŽICE CIJEPLJENJA
 5. PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA (obrazac u prilogu)

 

OSTALA DOKUMENTACIJA

 1. za dijete koje ima posebne razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
 2. za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta

Program predškole je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a za djecu polaznike vrtića integriran je u redoviti program.

O početku provođenja programa predškole roditelji će biti naknadno obaviješteni preko web stranice vrtića.

 

OBRASCI U PRILOGU:

 • Preuzmite ovdje – Zahtjev za upis word
 • Preuzmite ovdje – Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu pdf
 • Pruzmite ovdje – Privola za obradu osobnih podataka word
 • Preuzmite ovdje – Poziv za upis u predškolu pdf