Groblje Lovrečan

Kontakt osoba:

Ivan Kuntić, mag.ing. fitomedicine – viši stručni suradnik za komunalne poslove i poljoprivredu